www.fujarka.cz

fujary, koncovky, píšťaly a didgeridoo

výroba hudebních nástrojů

česky | slovensky | english

Odlišnosti pri výrobe fujár a dlhých koncoviek

Pri výrobe fujary alebo dlhej koncovky (ladenie G a dlhšie) umiestnenie okienka nie je na strane otočenej k hráčovi, ale na strane otočenej od hráča. Na týchto nástrojoch sa tiež klátik robí o niečo dlhší a to z toho dôvodu, že hlava a klátik týchto nástrojov sa prevrtáva foto (obr. 9.1) foto (obr. 9.2) foto (obr. 9.3). Túto spojovaciu dieru sa mi osvedčilo robiť s väčším priemerom, 10 či 12 mm. K fujare treba ešte pridať prevodovú trubičku a píšťalicu, pričom je veľmi dôležité, aby všetky diely dokonale tesnili. Horný otvor kanálika sa upcháva tesným kúskom kože foto (obr. 9.4) foto (obr. 9.5) foto (obr. 9.6).


Fotogaléria:

výroba

Obr. 9.1 Prevŕtavanie hlavy fujary.

výroba

Obr. 9.2 Prevŕtavanie klátika fujary

výroba

Obr.9.3 Prevŕtaný klátik fujary

výroba

Obr. 9.4 Hlava fujary, píšťalica, prevodová trubička, a tesniaca kožka

výroba

Obr. 9.5 Hlava fujary, píšťalica, prevodová trubička, a tesniaca kožka

výroba

Obr. 9.6 Hlava fujary, píšťalica, prevodová trubička, a tesniaca kožka


Kontakt

Teraz pobývam v Bílych Karpatech neďaleko Starého Hrozenkova v dedinke Komňa.

Email: holerad@seznam.cz
Mobil: +420 608 204 842


Máte otázku?

Váš e-mail:

Vaše meno:

 www.fujarka.cz
© copyright: Marek Gonda. Created by: Michal Mynář, 2009. Všetky práva vyhradené.