www.fujarka.cz

fujary, koncovky, píšťaly a didgeridoo

výroba hudebních nástrojů

česky | slovensky | english

Prevŕtanie krivých kusov

Pri dlhých drevách na fujary, ale aj niektorých dlhších kusoch na koncovky sa väčšinou stáva, že sú príliš krivé na to, aby sa dali vyvŕtať, preto ich treba pred samotným vŕtaním vyrovnať foto (obr 5.1) foto (obr 5.2). Používa sa viacero spôsobov, ale asi najdostupnejším spôsobom s dobrými výsledkami je vyrovnávanie driev za pomoci stolárskych svoriek v oceľovom U-profile. Do približne 1,5 m dlhého a aspoň 10 mm hrubého oceľového U profilu sa postupne veľkými stolárskymi svorkami upevňuje a vyrovnáva krivý kus dreva. Pred vyrovnávaním je dobré uvedomiť si, kde je najväčšie zakrivenie a toto miesto si vybrať ako bod spojenia sa vývrtov z oboch strán. Toto nám zaistí to, že nebudeme musieť drevo zbytočne napínať a vývrty by sa nám mali dobre spojiť, nemal by vzniknúť nedovrt.

Pri krivých kusoch treba počítať aj s tým, že je pomerne ťažké ich opracovať a dosiahnuť rovnomernú hrúbku steny, dosť ľahko sa dá stena prehobľovať. Okrem toho býva tiež problém s ladením ich alikvótnych tónov - v porovnaní s rovnými kusmi bývajú odchýlky od ideálneho radu väčšie.


Fotogaléria:

výroba

Obr. 5.1 Vyrovnávanie dreva v L-profile pomocou špeciálnych svoriek

výroba

Obr. 5.2 Vyrovnávanie dreva v L-profile pomocou špeciálnych svoriek

 

 


Kontakt

Teraz pobývam v Bílych Karpatech neďaleko Starého Hrozenkova v dedinke Komňa.

Email: holerad@seznam.cz
Mobil: +420 608 204 842


Máte otázku?

Váš e-mail:

Vaše meno:

 www.fujarka.cz
© copyright: Marek Gonda. Created by: Michal Mynář, 2009. Všetky práva vyhradené.