www.fujarka.cz

fujary, koncovky, píšťaly a didgeridoo

výroba hudebních nástrojů

česky | slovensky | english

Stretnutia pre prirodzené tvorenie hudby

Na tieto stretnutia sú úprimne pozvaní všetci, ktorí chcú zdieľať a zažívať prirodzené a čarovné skrze hudbu. V rukách účastníkov ožívajú rozličné etnické nástroje (fujary, koncovky, pentatonické píšťaly, didgeridoo, rôzne perkusie a ďalšie), prípadne ich hrdlá prebúdza spev, všetko žije po svojom práve tak, ako to na mieste vzniká. Jazyk tónov a zvukov vytvára svet, v ktorom je miesto pre všetkých, svet, v ktorom je možné prekročiť hranice svojho každodenného vedomia a vydať sa na cestu. Zvuk dáva tvar a tvar vytvára obraz. Hudba plynie a rozpohybovaný obraz sa stáva príbehom či mýtom, ktorý zrkadlí nás samých. Z hĺbky nášho vnútra máme potom možnosť nazerať aj pestrú inakosť druhých a prostredníctvom vzťahu vytušiť prítomnosť Božej veľkosti...

V tej chvíli sa spolu s našimi hudobnými súputníkmi rozpomíname na „jeden kmeň“ a jeho staré piesne. Nápevy zhmotňujú radosť z bytia a prítomnosti, vďaku, ale rovnako prinášajú aj svedectvo o bolesti a utrpení, aby v celku oslávili skryté tajomstvo stvorenia.


Fotogaléria:

kurzy

skúšame to spolu

kurzy

spoločná pieseň

kurzy

súznenie

kurzy

Melodie ticha

kurzy

Melodie ticha

kurzy

Melodie ticha

kurzy

Melodie ticha

kurzy

Melodie ticha

kurzy

Melodie ticha

kurzy

Melodie ticha

kurzy

Melodie ticha

kurzy

Melodie ticha


Kontakt

Teraz pobývam v Bílych Karpatech neďaleko Starého Hrozenkova v dedinke Komňa.

Email: holerad@seznam.cz
Mobil: +420 608 204 842


Máte otázku?

Váš e-mail:

Vaše meno:

 www.fujarka.cz
© copyright: Marek Gonda. Created by: Michal Mynář, 2009. Všetky práva vyhradené.