www.fujarka.cz

fujary, koncovky, píšťaly a didgeridoo

výroba hudebních nástrojů

česky | slovensky | english

Šesťdierové píšťaly

Šesťdierová píšťala, tak ako aj iné slovenské ľudové píšťaly, má svoju charakteristický prejav plný melodických ozdôb, v ktorom sa môžu často uplatniť bohaté prefuky. Melódie tak ožívajú bohatosťou alikvótnych tónov a ľahkosťou improvizácie.


Fotogaléria:

šesťdierová píšťala

Šesťdierová píšťala

šesťdierové píšťaly

Šesťdierové píšťaly

šesťdierové píšťaly

Šestdierová píšťala z agátu

šesťdierové píšťaly

Šesťdierové píšťaly

šestidírové píšťaly

Šesťdierové píšťaly

šestidírové píšťaly

Šesťdierové píšťaly

šesťdierové píšťaly

Šesťdierové píšťaly

šestidírové píšťaly

Šesťdierové píšťaly

šestidírové píšťaly

Šesťdierové píšťaly


Kontakt

Teraz pobývam v Bílych Karpatech neďaleko Starého Hrozenkova v dedinke Komňa.

Email: holerad@seznam.cz
Mobil: +420 608 204 842


Máte otázku?

Váš e-mail:

Vaše meno:

 www.fujarka.cz
© copyright: Marek Gonda. Created by: Michal Mynář, 2009. Všetky práva vyhradené.