www.fujarka.cz

fujary, koncovky, píšťaly a didgeridoo

výroba hudebních nástrojů

česky | slovensky | english

Hranie na koncovku ako teambuilding

Možno to znie prekvapivo, ale v pradávnej ľudovej píšťale zvanej koncovka sa skrýva ideálny nástroj, ktorý môže poslúžiť k rozvoji schopnosti jednotlivca a zároveň k utuženiu práce celého tímu. Súčasne je hra na  koncovku jednoduchá a plná tvorivosti, takže poskytuje zábavu a uvoľnenie.

Koncovka svojimi prastarými melódiami oslovuje niečo hlboko v každom z nás. Nie je to tak dávno, čo sa jej melódie ozývali v našich krajoch. Pri tom je to však nástroj veľmi jednoduchý, ovláda sa prirodzene silou dychu a v podstate sa na ňom nedá zahrať falošne. Preto sa stal bránou do sveta hrania pre mnohých začiatočníkov, ktorí boli veľmi rýchlo schopní zahrať príjemné melódie.

Hranie na koncovku ponúka mnohé možnosti aj pre teambuilding. Už spomínaná jednoduchosť nástroja ponúka možnosť stretnutia sa zamestnancov na úplne novom poli. Snáď najväčšou prednosťou je, že účastníci sa naučia zahrať spolu jednu pieseň. Samozrejme, každý ešte robí zo začiatku chyby, ale je zázračné, že keď hrá viacero ľudí spolu, navzájom sa podržia a vo výsledku zaznieva tá správna melódia, ktorá sa dobre počúva. V tom sa prejavuje sila spolupráce kolektívu.

Na druhej strane hra na koncovku podporuje individuálnu tvorivosť. Tá sa dá cibriť, keď celá skupina hrá nejakú jednoduchú rytmickú formulu, do ktorej má každý postupne sólovať. Nie je to zložité a ľudia sú často prekvapený, aké pekné melódie dokážu z nástroja dostať.

Podobným spôsobom sa dá cvičiť aj komunikácia vo dvojiciach. Skupina zase hrá rytmický podkres, do ktorého postupne hrajú jednotlivé dvojice. Členovia v dvojici improvizujú, navzájom si odpovedajú, ako keby sa rozprávali. Vzhľadom na to, že hra na koncovku je oslobodená od verbálnych bariér, ľudia sú si schopní niekedy povedať veci, ktoré si v každodennom živote povedať nedokážu.

Celkovo je výučba hry na koncovku spojená s ďalšími jednoduchými rytmickými a hlasovými cvičeniami, ktoré sú hravé, zábavné a uvoľňujúce. Tieto rozvíjajú nielen hudobné schopnosti, ale prinášajú aj emočné uvoľnenie. Naviac je známe, že hra na akýkoľvek hudobný nástroj zlepšuje spoluprácu mozgových hemisfér. Celkovo sa dá povedať, že čo sa človek v hudbe naučí, ľahko uplatní aj v iných sférach života.

Kontakt

Teraz pobývam v Bílych Karpatech neďaleko Starého Hrozenkova v dedinke Komňa.

Email: holerad@seznam.cz
Mobil: +420 608 204 842


Máte otázku?

Váš e-mail:

Vaše meno:

 www.fujarka.cz
© copyright: Marek Gonda. Created by: Michal Mynář, 2009. Všetky práva vyhradené.