www.fujarka.cz

fujary, koncovky, píšťaly a didgeridoo

výroba hudebních nástrojů

česky | slovensky | english

Výchovné koncerty

Zmyslom takýchto koncertov je oboznámiť deti s menej častými slovenskými ľudovými nástrojmi ako napríklad fujara a ďalšie píšťaly, gajdy, drumble, ale aj s ľudovými nástrojmi z iných kútov sveta ako je didgeridoo, balkánske či africké píšťaly a ďalšie. Súčasťou je zoznámenie s piesňami, ktoré sa k týmto nástrojom viažu a kultúrou, z ktorej tieto nástroje vzišli.

Nie je to však len akási muzeálna prehliadka kurióznych takmer vyhynutých nástrojov, ktoré obveseľovali našich dedov. Pokúšame sa ukázať, že tieto nástroje sú dodnes živé a ponúkajú veľmi vzácne možnosti. A síce slobodu vyjadriť svoje pocity, prirodzene spievať o radosti, kráse, ale aj o smútku. Tieto nástroje sú jasnou bránou k poslucháčom, umožňujú zblíženie a porozumenie bez slov.

Je dôležité, aby deti sami našli v sebe pocit, že ľudová pieseň nie je niečo nemoderné a prekonané, ale naopak, že je stále živá v nás. Že si ju nesieme ako poklad v srdciach zdedený od našich predkov a že keď si ho vážime a rozdávame druhým, môžeme ich týmto spôsobom nesmierne obohatiť.

Kontakt

Teraz pobývam v Bílych Karpatech neďaleko Starého Hrozenkova v dedinke Komňa.

Email: holerad@seznam.cz
Mobil: +420 608 204 842


Máte otázku?

Váš e-mail:

Vaše meno:

 www.fujarka.cz
© copyright: Marek Gonda. Created by: Michal Mynář, 2009. Všetky práva vyhradené.