www.fujarka.cz

fujary, koncovky, píšťaly a didgeridoo

výroba hudebních nástrojů

česky | slovensky | english

Vyrezanie okienka a kanálika, úprava klátika

Keď sa rozhodujeme, kde umiestnime okienko, musíme sa pozrieť, ako je zahnuté drevo, s ktorým pracujeme. Okienko na ľudových píšťalách je na strane píšťaly, ktorá je bez dierok. Teda na opačnej strane, ako je to na zobcovej flaute. Zároveň oblúk dreva píšťaly by mal byť ohnutý k telu hráča. Keď teda zvolíme miesto, kde by malo byť umiestnené okienko, nakreslíme si od okraja dreva stredovú osu a na ňu vo vzdialenosti už zhotoveného klátika si predkreslíme okienko foto (obr. 8.1). V tabuľke 1 udávam rozmery okienka, ktoré sa mi osvedčili pre rôzne veľkosti vývrtov.

vývrt (mm) šírka okienka (mm) dĺžka okienka (mm)
12 7 6
14 7,5 6,5
16 8 7
18 10 9

Tab 1. Rozmery okienka pre rôzne priemery vŕtania u koncoviek

V ďalšom kroku si podľa predkreslenej čiary urobíme zárez nožom foto (obr. 8.2) a postupne začíname vyberať materiál plochým dlátom foto (obr. 8.3). Vznikajúce odrezky zarezávame na okraji okienka buď dlátom, alebo nožom foto (obr. 8.4). Dbáme na to, aby steny okienka boli rovnobežné a zarovnané a aby okienko malo obdĺžnikový tvar.

Keď už je drevo na mieste okienka dosť tenké (zistíme to podľa toho, že pri pohľade do vnútra píšťaly už cez stenu presvitá svetlo), použijeme nožík, aby sme opatrne prerezali stenu foto (obr 8.5). Je dôležité, aby sme ju pri práci neprelomili, pretože to by mohlo skomplikovať ďalší postup. Potom nožíkom alebo ihlovými pilníkmi vytvarujeme požadovanú veľkosť okienka foto (obr. 8.6). Nakoniec je ešte potrebné stenčiť hranu dlátom tak, aby materiál nad oblúkom bol rovnomerne rozložený a hrana v najtenšom mieste mala hrúbku asi 0,5 mm foto (obr 8.7) foto (obr 8.8).

Následne prejdeme k vytvoreniu vzduchového kanálika. Pri tomto úkone sa dá píšťala pokaziť asi najskôr, preto sa netreba ponáhľať. Najprv si do dreva zarežeme z vnútornej strany dve drážky od okienka k vonkajšiemu okraju foto (obr. 8.9). Potom začneme od vonkajšieho konca hĺbiť kanálik foto (obr. 8.10). Pri vonkajšom okraji by mal byť kanálík o niečo širší ako pri okienku a vo výsledku by mal byť kanálik taký hlboký, aby bolo pri kolmom pohľade do píšťaly vidno asi 0,5 mm nad hranu foto (obr. 8.11). Tiež je možné skúšať hĺbku kanálika vkladaním plochého ihlového pilníka. V prípade, že pri posúvaní po kanáliku smerom ku hrane nám pod ňu zájde, treba v prehlbovaní pokračovať. Ak však pilník na hranu narazí a opiera sa kúsok nad ňu, je už kanálik dostatočne hlboký.

Po zhotovení kanálika pokračujeme zrezaním poloblúka zo spodku hrany tak, aby sme získali plochú hranu z oboch strán foto (obr. 8.12). Na to použijeme ploché dláto široké 4 mm. Najlepšie je pozerať sa na hranu zhora cez okienko, pretože tak môžeme dláto zaručene nastaviť na miesto, ktoré chceme zrezať.

V ďalšom kroku opäť vložíme a zatlčieme klátik do píšťaly foto (obr. 8.13) a zaznačíme si na ňom okraje kanáliku z vonkajšej aj vnútornej strany foto (obr 8.14) foto (obr 8.15). Potom klátik vytlčieme ťažkým predmetom, napríklad plochou stranou vrtáku do vŕtačky foto (obr 8.16). Značky, ktoré sme si vyznačili na klátiku, spojíme čiarami a materiál medzi čiarami zrežeme nožíkom foto (obr. 8.17) a dokonale zarovnáme a vyhladíme na jemných brúsnych papieroch. Klátik opäť vložíme do píšťaly a môžeme skúšať, ako píšťala hrá. Takmer vždy je okraj klátika príliš nízko, čo spôsobuje, že väčšina vzduchu smeruje pod hranu a píšťala nehrá vyššie alikvótne tóny. Preto treba klátik vybiť, na vnútornej strane naštiepiť foto (obr. 8.18) a vložiť do neho drevenú triesku foto (obr 8.19) foto (obr 8.20). Potom ho opäť vložíme do píšťaly a skúšame zvuk. V úpravách klátika, ale aj hĺbke kanálika, veľkosti okienka a hrany pokračujeme až dovtedy, kým nie sme spokojný s výsledným zvukom.

Pritom často veľmi malá úprava zvukotvorného zariadenia môže spôsobiť úplne zásadnú zmenu v kvalite zvuku. Univerzálny návod asi neexistuje, každý výrobca si časom nájde kombináciu parametrov, ktoré mu prinášajú uspokojivý zvuk. Nasleduje pár mojich poznatkov o zákonitostiach, ktoré majú vplyv na výsledný zvuk:

  • čím širšie okienko, tým hlasnejší zvuk, ale aj viacej šumu a väčšia spotreba vzduchu
  • čím kratšie okienko, tým je píšťala citlivejšia, to znamená, že na prechod z jedného alikvótneho tónu na iný je potrebná menšia zmena tlaku vzduchu, zvuk je jemnejší, bohatší
  • píšťaly s príliš krátkymi okienkami zvyčajne zle hrajú vysoké alikvótne tóny a rozfuk
  • príliš hlboký kanalík môže spôsobiť, že sa na koncovke zle ozývajú tóny so zakrytou spodnou dierou
  • keď je spodný okraj klátika príliš nízko, nehrajú vysoké alikvótne tóny
  • pri príliš hrubej hrane niekedy nehrajú vysoké alikvótne tóny

Fotogaléria:

výroba

Obr. 8.1 Načrtávanie umiestnenia okienka

výroba

Obr. 8.2 Zarezávanie obrysu okienka

výroba

Obr.8.3 Vyberanie materiálu z okienka dlátom

výroba

Obr. 8.4 Odstraňovanie zárezu dlátom

výroba

Obr. 8.5 Prerezávanie okienka nožom

výroba

Obr. 8.6 Tvarovanie okienka nožom

výroba

Obr. 8.7 Hrana píšťaly ped vyrovnaním, na ľavej strane je viacej materálu

výroba

Obr. 8.8 Hrana píšťaly po vyrovnaní, materiál je rovnomerne rozložený po oboch stranách

výroba

Obr. 8.9 Zarezané drážky kanálika

výroba

Obr. 8.10 Vyberanie kanálika dlátom

výroba

Obr. 8.11 Pohľad na hranu cez kanálik

výroba

Obr. 8.12 Zrezávanie poloblúkov pod hranou

výroba

Obr. 8.13 Zatĺkanie klátika do píšťaly

výroba

Obr. 8.14 Kreslenie značiek na klátik

výroba

Obr. 8.15 Kreslenie značiek na klátik

výroba

Obr. 8.16 Vkladanie vrtáku na vytĺkanie

výroba

Obr. 8.17 Zrezávanie plochy klátika

výroba

Obr. 8.18 Štiepanie klátika

výroba

Obr. 8.19 Vkladanie triesky do klátika

výroba

Obr. 8.20 Čelný pohľad na klátik s vloženou trieskou

 

 


Kontakt

Teraz pobývam v Bílych Karpatech neďaleko Starého Hrozenkova v dedinke Komňa.

Email: holerad@seznam.cz
Mobil: +420 608 204 842


Máte otázku?

Váš e-mail:

Vaše meno:

 www.fujarka.cz
© copyright: Marek Gonda. Created by: Michal Mynář, 2009. Všetky práva vyhradené.