www.fujarka.cz

fujary, koncovky, píšťaly a didgeridoo

výroba hudebních nástrojů

česky | slovensky | english

Výroba klátika do píšťaly

Je veľmi dôležité, aby drevo použité na klátik bolo dokonale usušené, v opačnom prípade klátik časom zoschne a v píšťale sa pohybuje.

Klátik vyrábame ešte predtým, ako máme v píšťale urobené okienko, pretože to drevo oslabuje a je pravdepodobnejšie, že by nám mohlo pri vkladaní klátika prasknúť.

Na klátik sa používajú rôzne materiály. Tradične je to lieska. Jej výhodou je, že je pomerne mäkká, výborne sa opracúva a pri vkladaní do píšťaly je schopná sa mierne stlačiť. Novšie sa používajú sústružené tyčky z rôznych drevín, napríklad smreku, borovice, či buku. Je vhodné vybrať si konárik či tyčku, ktorá je len o niečo väčšia ako vývrt píšťaly a žiletkovým hoblíkom foto (obr. 7.1) či nožom foto (obr. 7.2) ho postupne opracúvať, zaguľacovať a vkladať do píšťaly. Keď sa nám to podarí, otáčavým pohybom ho ďalej nasúvame do vývrtu foto (obr. 7.3). Treba byť však opatrný, aby sme ho netlačili príliš a píšťalové drevo tým nepukli. Keď už cítime, že pri ďalšom zasúvaní by nám drevo mohlo prasknúť, konárik z píšťaly vytiahneme a pozrieme sa, pokiaľ bolo drevo vsadené do píšťaly. Prebytočný materiál orežeme foto (obr. 7.4) alebo obrúsime pilníkom a konárik opäť nasúvame do píšťaly. Postup opakujeme až kým nezískame klátik požadovanej dĺžky, potom ho odpílime. Pri píšťalách je to 2-3,5 cm, pri fujarách 5-7 cm.

Klátik musí dokonale tesniť po celom obvode a dĺžke, preto treba byť pri tejto práci trpezlivý a uberať radšej menej materiálu a častejšie klátik skúšať nasúvať do píšťaly.


Fotogaléria:

výroba

Obr. 7.1 Opracúvanie smrekovej tyčky hoblíkom

výroba

Obr. 7.2 Opracúvanie smrekovej tyčky nožom

výroba

Obr. 7.3 Zasúvanie tyčky do dreva na píšťalu

výroba

Obr. 7.4 Orezávanie klátika

 

 

 

 


Kontakt

Teraz pobývam v Bílych Karpatech neďaleko Starého Hrozenkova v dedinke Komňa.

Email: holerad@seznam.cz
Mobil: +420 608 204 842


Máte otázku?

Váš e-mail:

Vaše meno:

 www.fujarka.cz
© copyright: Marek Gonda. Created by: Michal Mynář, 2009. Všetky práva vyhradené.